Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4

Projekts: 2012
Būvniecība: 2013-2014

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 fasāde #1

Nojaucot esošo mūra ēku, tika saglabāti oriģinālie 19. gs. ķieģeļi un izmantoti jaunās ēkas fasādes apdarē. Senie ķieģeļi ir ar smalki niansētām māla nokrāsām, kas jauno ēku harmoniski iekļauj apkārtējā vidē. Respektējot esošo apjomu un tā detaļas, jaunās ēkas pirmā stāva apjoms veidots no senajiem ķieģeļiem, savukārt otrā stāva apjoms veidots ar šauriem vertikāliem dēļiem, kas no sāniem iekļauts mūrī, tādējādi padarot otro stāvu kompozicionāli vieglāku un harmoniski savienojot mūra un koka apjomus. Koka apdares un mūra atdalošais materiāls ir skārds, no kā veidots arī jumts. Otrais stāvs veidots ar pārkari, kas pasargā no nokrišņiem ēkas ieeju. Pirmā stāva logailes veidotas respektējot iepriekšējā apjoma logu kompozīciju, bet otrā stāva apjomā veidoti lieli logi, kas plaši izgaismo kabinetus, kā arī divstāvu ātriju. Ēkas ieejas durvis veidotas akcentējoši tumši pelēkā metāla apdarē. Mazais apjoms, kas piekļaujas ēkas sānam, ir zemesgabala kopīpašuma daļa. Tā kā to bija nepieciešams saglabāt, kas tika pārveidots, pieskaņojot apdari zobārstniecības klīnikai.

After demolishing the previous building, the original 19th century bricks were kept and reused in the new building's facade. The subtle clayish hues of the bricks help to harmonise the new building with its environment. The ground floor was built with the old bricks – out of respect for the original structure –, whereas the second floor was done in wood, using narrow vertical planks. The second storey is diagonally joined with the bottom structure at the sides of building, which make it appear lighter and creates a harmonious combination of brick and wood. The wood panelling is separated from the brick by a narrow strip of tin, which is also the material used for the building's roof. The second floor creates a slight overhand which protects the building's entrance from rain. The windows on the ground floor correspond to those of the previous building, while the second floor has large windows that provide ample lighting for the offices, as well as for the two-storey atrium. Dark metal was chosen for the entrance door to make it stand out against the lightness of the wall. The smaller adjacent structure was part of the property – since it had to be preserved, adjustments were made to match its facade with that of the dental clinic.

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 fasāde #2

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 fasāde #3

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 fasāde #4

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 fasāde #5

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 fasāde #6

Esošā situācija pirms būvdarbu sākuma.
Esošā ēka tika pilnībā nojaukta, saglabājot un attīrot 19. gadsimta mūra ķieģeļus, kas tiek izmantoti jaunajā apjomā.

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 pirms renovācijas

1. stāva plāns

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 1.stāva plāns

2. stāva plāns

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 2.stāva plāns

Zobārstniecības interjers

Interjers veidots mājīgi gaišos toņos, mēbelēm pārsvarā izmantojot siltu ozolkoku. Ieejas vestibila galvenā mēbele ir lete, kas apvienota ar kāpnēm uz otro stāvu, veidojot divstāvu telpu - ātriju, caur kuru gaisma papildus no otrā stāva izgaismo arī pirmā stāva vestibilu. Pateicoties ātrijam, salīdzinoši mazās telpas iegūst plašumu. Ārsta kabinetos daļa telpas tiek veidotas kā liela nodaloša mēbele, kur koncentrējas viss zobārstam nepieciešamais.

The interior is done in light, comforting colours, using textures of warm oak. The main element in the entry hall is the receptionist's desk which is joined to the stairway leading up to the second floor, which in turn creates a two-storey atrium illuminating both the second floor and the first floor vestibule. The atrium also makes the small rooms seem more spacious. In the upstairs office a large set of built-in cupboards and drawers occupies an entire corner of the room – used to store everything a dentist might need.

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #1

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #2

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #3

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #4

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #5

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #6

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #7

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #8

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #9

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #10

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #11

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #12

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #13

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #14

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #15

Zobārstniecība Rīgā Ģertrūdes ielā 59-4 interjers #16

Pirts, saimniecības ēka un piebūve Mārupē

Pirts un šķūnis

Projekts: 2012
Būvniecība: 2013-2014

Ēkas tika izvietotas zemesgabalā, vadoties pēc esošās ainavas skatu punktiem, pakalniņiem un esošajiem kokiem. Tika ņemts vērā jauno ēku novietojums attiecībā pret dzīvojamo māju, no kuras ir galvenais skats un kustība uz jaunajiem apjomiem. Tā kā zemesgabals ir ļoti liels, ar abiem jaunajiem apjomiem un esošo dzīvojamo māju tika radīta noslēgtāka un intīmāka pagalma sajūta. Aptuveni saprotot ēku izmērus, to stūri tika nosprausti un skatīti uz vietas zemesgabalā un pēc tam topogrāfijā uzmērīti, lai projektā tās būtu novietotas attiecīgajās vietās, kur ainavā šķita vislabāk. Tā kā esošā māja ir vienkāršs apjoms, tad arī pirtiņa un šķūnis, kā arī piebūve veidota tīrās formās. Koka dēļu gaiši brūni pelēcīgā apdare izvēlēta kontrastā pret esošās mājas melnajiem dēļiem. Jauno ēku detaļas (metāla stiprinājumi koka rāmjiem, logu rāmji, palodzes, margas) tika veidotas tumši krāsotos materiālos. Lai radītu smalku sajūtu abiem apjomiem, apdarē izmantoti vertikāli šaurie dēļi ar atstarpēm. Koka rāmji galos veidoti, lai radītu izteiktāku horizontālu proporciju un iepludinātu ēku visapkārt esošajā ainavā.

The buildings are located throughout the plot with regard to the surrounding landscape, trees and hills. In determining the location of the new buildings, the placement of the residential house was taken into account, as it provides the main view and the footpaths leading to the new buildings set out from there. Since the territory is very large, the pre-existing residential house and the two new buildings create a more closed, intimate sense – like that of a courtyard. When the approximate sizes of the new buildings were determined, the corners were marked on the plot and then topographically measured in order to find the most suitable location within the landscape. Since the pre-existing building was already simple in style, the sauna, shed and the extension of the residential house were designed in clean, geometric forms. The light brown–grey of the planks creates a contrast with the black wooden panelling of the residential house. Dark materials were also chosen for various details (metal fixings for the wooden frames, window frames, banisters, window sills). To create a sense of lightness, the outer panelling of the new buildings consists of loosely spaced vertical planks. The wooden frames on each end accentuate the horizontal aspect of the design and help to harmonise the buildings with the landscape.

Pirts un šķūņa projekts

Pirts un šķūnis Mārupē #2

Pirts un šķūnis Mārupē #3

Pirts un šķūnis Mārupē #4

Pirts un šķūnis Mārupē #5

Pirts un šķūnis Mārupē #6

Pirts un šķūnis Mārupē #7

Pirts un šķūnis Mārupē #8

Pirts un šķūnis Mārupē #9

Pirts un šķūnis Mārupē #10

Pirts un šķūnis Mārupē #11

Pirts un šķūnis Mārupē #12

Pirts un šķūnis Mārupē #13

Pirts un šķūnis Mārupē #14

Pirts un šķūnis Mārupē #15

Pirts un šķūnis Mārupē #16

Pirts un šķūnis Mārupē #17

Pirts un šķūnis Mārupē #18

Piebūve

Projekts: 2012-2013
Būvniecība: 2015

Piebūve Mārupē #1

Piebūve Mārupē #2

Piebūve Mārupē #3

Dzīvojamās mājas interjers

Dzīvojamās mājas interjers #1

Dzīvojamās mājas interjers #2

Dzīvojamās mājas interjers #3

Dzīvojamās mājas interjers #4

Dzīvojamās mājas interjers #5

Dzīvojamās mājas interjers #6

Dzīvojamās mājas interjers #7

Dzīvojamās mājas interjers #8

Rita Laudere

architect

rita@laudersarchitecture.com
00 371 26192393

Karlis Lauders

architect

karlis@laudersarchitecture.com
00 371 26476721

mail@laudersarchitecture.com